A fog két keményszöveti rétegből, és az ezek által körülvett fogbélből áll. A külső réteg a zománc, mely kb. 97%-ban szervetlen kristáyokból (kötegekbe rendeződött kálcium-foszfát vegyületek) áll. A kötegek speciális elrendeződése és a magas szervetlenanyag tartalom a zománcot a test legkeményebb szövetévé teszi!

A fog második rétege a dentin. Jóval alacsonyabb a szervetlenanyag tartalma (kb. 67%). Ennek megfelelően puhább, mint a zománc. A dentinben rengeteg apró csatorna van, mely a fog belével összeköttetésben van. A csatornák egyik jelentősége, hogy a dentinrétegbe terjedő, vagy azt megközelítő szuvasság esetén a baktériumok vagy azok toxikus termékei a fogbélbe kerülhetnek és a fog elhalását okozhatják.

A fogbél (pulpa) a fog legbelső rétege, lényegében egy a fog alakjától és méretétől függő kiterjedésű üregrendszer. A fog belében találhatók a fogat tápláló erek és idegek, valamint a fog immunvédekezésében szerepet játszó sejtek. A fog akkor hal el, ha a fogat ellátó erek valamilyen hatás következtében károsodnak, és a fog vérellátása megszűnik. Egy elhalt fogban (az esetek legnagyobb részében) jelentős számú baktérium található, melyek gyulladásos folyamatot tartanak fenn.